Toshkent Farmatsevtika Instituti

ELEKTRON KUTUBXONASI

Кол-во строк: 
Заголовок Автор Хиты
Миракилова Д.Б. - ALCEA ROSEA L. усимлиги асосида балгам кучирувчи ва ярага карши дори воситалари технологияси Автор: Administrator 796
Зиямухамедова М.М. - тукли-баргли ханделия асосида яллитланишга царши дори воситаларини ишлаб чицаришнинг технологик жихатлари Автор: Administrator 725
Суюнов Н.Д. - Нафас аъзолари касалликларида беморларни дори воситалари билан таъминланишининг фармакоиктисодий тахдили ва уни оптималлаштириш Автор: Administrator 684
Юнусходжаева Х.Г - Гидролизланган пахта лигнини асосида энтеросорбентларни ишлаб чициш ва уларнинг фармако-технологик хоссаларини аницлаш Автор: Administrator 735
Шарипова И.Ш - Усимлик ажратмалари асосида яллигланишга карши ва тинчлантирувчи таъсирга эта дори воситаларининг технологиясини ишлаб чикиш Автор: Administrator 701
Шарипов А. - Махаллий хомашёлар асосидаги олтингугурт сакловчи дори воситаларни ишлаб чициш ва стандартлаш Автор: Administrator 704
Ходжаева И.А. - 3d - металлар биокомплекси асосида олинадиган дори препаратларининг таркиби ва технологиясини ишлаб чикиш Автор: Administrator 722
Убайдуллаева.З.А - Пневмония билан касалланган болаларда цефалоспорин катори антибиотикларидан одилона фойдаланишга фармакоицтисодий ёндашув Автор: Administrator 650
Рахматуллаева М.М. - Диабенит, диагликон, стибио ва уроконит дори воситаларининг олиниши ва стандартизацияси Автор: Administrator 727
Максудова Ф.Х - Диклофенак натрий дори препаратларининг таркиби ва технологиясини такомиллаштириш, уларнинг биофармацевтик курсаткичларини баҳолаш Автор: Administrator 725

Bizning manzil: 100015, Toshkent, 45, 
  Oybek ko‘chasi, "Oybek" metro bekati,
  Toshfarmi AT markazi.
  Tel.: +99(871)256-18-74
     +99(871)252-67-60
  Faks: +99(871)256-45-04
  E-mail: tfiatm@pharmi.uz