Toshkent Farmatsevtika Instituti

ELEKTRON KUTUBXONASI

I.A.Karimov asarlari

      

    Islom Karimovning yangi asari "Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo'lida xizmat qilish – eng oliy saodatdir"

1. Islom Karimov "O'zbekiston - milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura". 1-jild.

2. Islom Karimov "Bizdan ozod va obod Vatan qolsin". 2-jild. 

3. Islom Karimov "Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir". 3-jild

4. Islom Karimov "Bunyodkorlik yo'lidan". 4-jild

5. Islom Karimov "Yangicha fikrlash va ishlash - davr talabi". 5-jild

6. Islom Karimov "Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo'lida". 6-jild

7. Islom Karimov "Biz kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz". 7-jild

8. Islom Karimov "Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot - pirovard maqsadimiz". 8-jild

9. Islom Karimov "Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas'ulmiz". 9-jild

10. Islom Karimov "Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak". 10-jild

11. Islom Karimov "Biz tanlagan yo'l - demokratik taraqqiyot va ma'rifiy dunyo bilan hamkorlik yo'li". 11-jild

12. Islom Karimov "Tinchlik va xavfsizligimiz o'z kuch-qudratimizga hamjihatligimiz va qat'iy irodamizga bog'liq". 12-jild

13. Islom Karimov "O'zbek xalqi hech qachon hech kimga qaram bo'lmaydi". 13-jild

14. Islom Karimov "Inson, uning huquq va erkinliklari - oliy qadriyat". 14-jild

15. Islom Karimov "Jamiyatimizni erkinlashtirish, islohotlarni chuqurlashtirish barcha ishlarimizning mezoni va maqsadidir". 15-jild

16. Islom Karimov "Mamlakatni modernizatsiya qilish va iqtisodiyotimizni barqaror rivojlantirish yo'lida". 16-jild

17. Islom Karimov "Vatanimizning bosqichma-bosqich va barqaror rivojlanishini ta'minlash - bizning oliy maqsadimiz". 17-jild

18. Islom Karimov "Jahon inqirozining oqibatlarini yengish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish va taraqqiy topgan davlatlar darajasiga ko`tarilish sari". 18-jild

19. Islom Karimov "Demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish mamlakatimiz taraqqiyotining asosiy mezonidir". 19-jild

20. Islom Karimov "O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida". 20-jild

21. Islom Karimov "Barchga reja va dasturlarimiz vatanimiz taraqqiyotini yuksaltirish, xalqimiz farovonligini oshirishga xizmat qiladi". 21-jild

22. Islom Karimov "Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O`zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo`llari va choralari". 22-jild

23. Islom Karimov "Barkamol avlod orzusi" . 23-jild

24. Islom Karimov "Bu muqaddas vatanda azizdir inson". 24-jild

25. Islom Karimov "Konstitutsiya to'g'risida". 25-jild

26. Islom Karimov "Istiqlol va ma'naviyat". 26-jild

27. Islom Karimov "Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q". 27-jild

28. Islom Karimov "O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida". 28-jild

29. Islom Karimov "Asosiy vazifamiz-vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirish". 29-jild

30. Islom Karimov "O'zbekiston buyuk kelajak sari". 30-jild

31. Islom Karimov "Mamlakatimizni modernizatsiya qilish yo'lini izchil davom ettirish-tarakkiyotimizning muhim omilidir".  31-jild

32. Islom Karimov "Milliy davlatchilik, istiklol mafkurasi va hukukiy madaniyat to'g'risida".  32-jild

33. Islom Karimov "O'zbekiston Respublikasi Prezidentiligiga nomzod Islom Abduganiyevich Karimovning tarjimai holi va dasturi".  33-jild

34. Islom Karimov "Yuksak ma'naviyat-yingilmas kuch".  34-jild

35.  Islom Karimov "Bank tizimi, pul muomalasi, kredit, investitsiya va moliyaviy barqarorlik to'g'risida".  35-jild

36. 2012 yil Vatanimiz tarakkiyotini yangi boskichga ko'taradigan yil bo'ladi O'quv qo'llanma

O'zR Prezidenti I.A.Karimovning «Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari» nomli asarini urganish buyicha ZiyoNETdan olingan ma'lumotlar 

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning "Mamlakatimizni modernizatsiya qilish va kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish - ustuvor maqsadimizdir" xamda "Asosiy vazifamiz - Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirishdir" nomli ma'ruzalarini o'rganish bo'yicha O'QUV-USLUBIY MAJMUAdan olingan ma'lumotlar

 


Bizning manzil: 100015, Toshkent, 45, 
  Oybek ko‘chasi, "Oybek" metro bekati,
  Toshfarmi AT markazi.
  Tel.: +99(871)256-18-74
     +99(871)252-67-60
  Faks: +99(871)256-45-04
  E-mail: tfiatm@pharmi.uz