Fanlardan o'quv-uslubiy majmualar


Fanlardan o'quv - uslubiy majmualar

Ushbu sahifada Toshkent farmatsevtika instituti kafedralari tomonidan o`qitiladigan fanlar bo'yicha yaratilgan o`quv-uslubiy majmua materiallari bilan tanishishingiz mumkin.

Ushbu o`quv uslubiy majmualar mazmunan qayta ishlangan va to`ldirilgan.


Gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar

1. O'zbekiston tarixi. Tuzuvchi: Qodirova S.X.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va Huquqshunoslik. Tuzuvchilar: Maxsudov D., Boltayeva B.X.
3. Falsafa. Tuzuvchi: Nuramtova I.M.
4. Философия. Составитель: Майорова О.В.
5. Etika, Estetika, Mantiq. Tuzuvchi: Tugalov A.X.
6. Этика, Эстетика, Логика. Составитель: Майорова О.В.
7. Madaniyatshunoslik. Tuzuvchi: Xusanboyeva Yu.B.
8. Dinshunoslik. Tuzuvchi: Salimsakova N.S.
9. Iqtisodiyot nazariyasi. Tuzuvchilar: Mamedov X.M., Saidumarova D.F.
10. Sotsiologiya. Tuzuvchilar: Axmedova F.M. va boshqalar
11. Pedagogika. Tuzuvchi: Yusupova N.E.
12. Педагогика и Психология. Составитель: Майорова О.В.
13. Pedagogik maxorat. Tuzuvchi: Yusupova N.E.
14. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Tuzuvchi: Yuldasheva S.M.
15. Pedagogik texnologiya. Tuzuvchi: Yuldasheva S.M.
16. Kasbiy pedagogika. Tuzuvchi: Yusupova N.E.
17. Psixologiya. Tuzuvchi: Sultonova L.B.
18. Kasbiy psixologiya. Tuzuvchi: Sultonova L.B.
19. Kasb ta'limi metodikasi. Tuzuvchi: Yuldasheva S.M.
20. Yosh psixologiyasi va pedagogik psixologiya. Tuzuvchi: Yuldasheva S.M.
21. Siyosatshunoslik. Tuzuvchi: Nazarova D.M.
22. Milliy g'oya: asosiy tushuncha va tamoyillar. Tuzuvchilar: Salimsakova N.S., Abduraximova D.M.
23. O'zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti. Tuzuvchi: Nazarova D.M.
24. Milliy g'oya: O'zbekistonning ijtimoiy - iqtisodiy rivojlanish strategiyasi (1-kurs magistrlar uchun). Tuzuvchi: Qodirova S.X.
25. Milliy g'oya: asosiy tushuncha va tamoyillar (2-kurs magistrlar uchun). Tuzuvchi: Qodirova S.X.
26. Rus tili. Tuzuvchilar: Shaposhnikova A.T., Osmanova M.S., Shukurdjanova S.A.
27. Ingliz tili (1-kurslar uchun). Tuzuvchilar: Umarova M.B., Shirinova F.A., Khojaniyazova A.E., Temirova Sh.R., Roziqova R.S.
28. Ingliz tili (2-kurslar uchun). Tuzuvchilar: Shirinova F.A., Khojaniyazova A.E., Karimova N.S., Roziqova R.S.
29. Ingliz tili (3-kurslar uchun). Tuzuvchilar: Shirinova F.A., Khojaniyazova A.E., Karimova N.S., Roziqova R.S.

Matematika va tabiiy-ilmiy fanlar

1. Anorganik kimyo. Tuzuvchilar: To'xtayev X.R., Aristanbekov R., Cho'lponov K.A., Raxmatullayeva M.M.
2. Organik kimyo (Farmatsiya yo'nalishi uchun). Tuzuvchilar: Karimov A., Isamuxamedova Sh.Z., Chinibekova N.K.
3. Organik kimyo (Sanoat farmatsiyasi yo'nalishi uchun). Tuzuvchilar: Karimov A., Osmonov Z., Isamuxamedova Sh.Z., Chinibekova N.K.
4. Ekologiya. Tuzuvchilar: Abzalov A.A., Dustmuratova F.M..

Umumkasbiy fanlar

1. EHM ni biotexnologiyada qo'llash. Tuzuvchi: Ilxomov X.Sh.
2. Fizik va kolloid kimyo. Tuzuvchilar: Aminov S.N.., Qurbonova M.M., Raxmatullayeva M.M.
3. Klinik farmatsiya. Saidov S.A., Aliyev X.U., Shiltsova N.B., Saydaliyeva F.A., Yusupova D.A.
4. Farmakokinetika. Aliyev X.U., To'laganov B.S., Shiltsova N.B.
5. Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va modellashtirish (Sanoat farmatsiyasi yo'nalashi uchun). Tuzuvchi: Ulug'murodov N.X.
6. Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va modellashtirish (Biotexnologiya yo'nalashi uchun). Tuzuvchi: Ulug'murodov N.X.
7. Farmakologiya. Tuzuvchilar: Aliyev X.U., Sultanova R.X.
8. Fitoterapiya. Tuzuvchilar: Aliyev X.U., To'laganov B.S.
9. Mikrobiologiya. Tuzuvchilar: Fayzullayeva Z.R., Qodirova D.E.
10. Sanoat gigienasi. Tuzuvchilar: Baltayeva K.Sh., Nazarov E.A.
11. Birinchi tibbiy yordam. Tuzuvchilar: Aliyev X.U., Yusupova D.A., Sultanova R.X.
12. Farmatsevtik yordam. Tuzuvchilar: Saidov S.A., Shiltsova N.B., Saydaliyeva F.A., Yusupova D.A., Sultanova R.X.
13. Lotin tili (farmatsiya fakulteti uchun). Tuzuvchilar: Bazarova L.X., Suyundikov N.S., Matyusupova Sh.B.
14. Lotin tili (Sanoat farmatsiyasi fakulteti uchun). Tuzuvchilar: Bazarova L.X., Suyundikov N.S., Matyusupova Sh.B.
15. Energotexnologiya. Tuzuvchi: To'xtayev F.X.
16. Umumiy kimyo texnologiyasi. Tuzuvchilar: Po'latova F.O., Normurodova Q.T.
17. Kimyo va farmatsevtika ishlab chiqarish jarayonlari va apparatlari. Tuzuvchilar: Komilov X.M., Ne'matova G.A.
18. Biotexnologiya asoslari. Tuzuvchi: Adilbekova D.Yu.
19. Farmatsevtika ishini tashkil qilish. Tuzuvchilar: Umarova Sh.Z., Islomova M.Z., Xidoyatova Z.Sh., Saidova M.Ya.
20. Farmatsevtika iqtisodiyoti. Tuzuvchilar: Umarova Sh.Z., Islomova M.Z., Sodiqova G.E., Sultonova G.A.
21. Tibbiyot tovarshunosligi. Tuzuvchilar: Umarova Sh.Z., Ziyayeva M.N., Ikramova G.M.
22. Narkotik moddalar taxlili. Tuzuvchilar: Aloxodjayeva M.I., Tojiyev M.A., Usmanaliyeva Z.O'., Zokirova G.R.
23. Toksikologik kimyo. Tuzuvchilar: Aloxodjayeva M.I., Najmitdinova N.N., Zokirova G.R.

Ixtisoslik fanlar

1. Fitopreparatlar texnologiyasi. Tuzuvchi: Zoirova X.T.
2. Biologik faol moddalar texnologiyasi. Tuzuvchi: Adilbekova D.Yu.