Toshkent Farmatsevtika Instituti

ELEKTRON KUTUBXONASI

Материалы

С.Т.Акрамов

Кўп ядроли ароматик углеводородлар.

Углеводородларнинг галогенлик хосилалари.

1. Ароматик бирикмалар. Аренлар.

2. Кимёвий боғ ва органик бирикмаларда атомларнинг ўзаро таъсири. Углеводородлар. Тўйинган углеводородларнинг реакцияга кириш қобилияти.  

Азот атомини сақловчи органик  бирикмалар.

Функциялар гуруҳларининг умумий ва ўзига хос кимёвий реакциялари (давоми).

1. Терпенлар (давоми). Спероидлар.

2. Функционал гуруҳларнинг умумий ва ўзига хос реакциялари. 

1. Аминлар (давоми). Диазобирикмалар. Аминокислоталар.

2.Функциялар гуруҳларининг умумий ва ўзига хос кимёвий реакциялари.   

1. Углеводородлар (давоми). Алкенларнинг реакцияга кириш қобилияти.

2. Алкенларнинг реакцияга кириш қобилияти (давоми). Алкенларнинг ва алкадиенларнинг реакцияга кириш қобилияти.

1. Оксобирикмалар ёки карбонил сақловчи бирикмалар ёки аладегид ва кетонлар.

2. Карбон кислоталарининг реакцияга кириш қобилияти.

Функциялар гуруҳларининг умумий ва ўзига хос кимёвий реакциялари. (давоми).

1. Моносахаридлар ва уларнинг кимёвий хоссалари (давоми). Полисахаридлар.

2. Полисахаридлар (давоми). Терпенлар. 

И.В.Рахимова

1. Вируслар морфологияси. Бактериофаг. Ирсият (генетика).

2. Микроорганизмларнинг теварак атрофда тарқалиши. Ўсимликлар, хомашё ва доривор препаратларнинг ифлосланиши.   

1. Вакцина ва зардоблар. Олиниши ва қўлланиши.

2. Химиотерапевтик препаратлар. Антибиотиклар.

1. Инфекция ҳақида маълумот.

2. Иммунитет ва уларнинг турлари.

1. СПИД-ортирилган иммунитет танқислиги синдроми.

2. Кириш. Қисқа микробиология фани ривожланиши тарихи. Провизорларга микробиология фанини таништириш. Микроорганизмлар режаси, токсономияси. 

1. Бўғма. Сил касалликлари.

2. Патогенкоклар (йиринг тўпловчи касалликлар).

1. Вирусли грипп. Полиомелит.

2. Арбовируслар касаллиги: геморрогик иситма, япон энцефалити, сариқ иситма. Вирусли гепатит.

1. Микробиология морфологи яси ва ҳужайра тузилиши.

2. Бактериялар физиологияси.

Тиф ва паратифлар сальмонеллари. Озуқа махсулотлари билан заҳарланиш касаллиги. Осиё вабоси. Ич буруни.


Bizning manzil: 100015, Toshkent, 45, 
  Oybek ko‘chasi, "Oybek" metro bekati,
  Toshfarmi AT markazi.
  Tel.: +99(871)256-18-74
     +99(871)252-67-60
  Faks: +99(871)256-45-04
  E-mail: tfiatm@pharmi.uz